วันหยุด

คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ถูกจัดส่งจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2024

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินทั้งหมดที่ทำขึ้นระหว่างวันนี้ถึง 25 เมษายน 2024 จะถูกจัดส่งโดยเร็วที่สุด ซึ่งก็คือวันที่ 26 เมษายน 2024

จัดส่งภายใน:

26. เมษายน 2024 หรือวันทำการถัดไป

ขออภัยสำหรับเวลาในการจัดส่ง

close Zavřít

พจนานุกรม

118.18 CZK
สําหรับคนไทยที่จะเรียนรู้เช็ก  การออกเสียงที่คำภาษาเช็กอยู่ในเครื่องหมายทับ  คำชี้แจงอยู่ในเครื่องหมายกลม