การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า

จาก 123.97 CZK
หมุดนวดไม้เพื่อกระตุ้นจุดสะท้อนบนเท้า ส่วนใหญ่คุณสามารถดูการใช้ในประเทศไทยและในสถานอาบอบนวดไทยทั่วโลก...